The Closed-Door Simplicity - The Lonely Bull

Gris 97% människa

Hugh Hefner som är snart hundra år går emot allt vad som har med evolutionsteorin att göra. Mannen är äcklig, ful, gammal och ett riktigt svin men ändå så kretsar det runt om honom kvinnor som gör vad som helst för att få ligga med han. Jag tycker att det är rätt så fascinerande. Varför då? Jo, för att idag så tycks det vara så att det är allt mer som talar emot att människan utvecklas. Vi börjar snarare gå emot grottmänniskogestalten igen och devolutioneras om man nu överhuvudtaget tror på evolutionen.